Legislatie

Legislatie privind protectia mediului

Hotararea de Guvern nr. 1856/2005 privind plafoanele nationale de emisie pentru anumiti poluanti, publicata in M.Of. nr. 23/11 ianuarie 2006

Hotararea de Guvern nr. 1716/2005 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse aspiratoare, publicata in M.Of. nr. 28/12 ianuarie 2006

Ordinul nr. 1198/2005 pentru actualizarea anexelor nr. 2, 3, 4 si 5 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 462/2001, publicata in M.Of. nr. 1097/6 decembrie 2005

Hotararea de Guvern nr.918/22.08.2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri – M.Of nr. 686/17.09.2002 modificata prin HG nr.1705/14.10.2004 – M.Of nr. 970/22.10.2004

Ordinul nr.860/26.09.2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu – M.Of nr. 52/30.01.2003modificat prin Ordinul MAPAM nr.210/25.03.2004 -M.Of nr. 309/07.04.2004

Ordinul nr.863/26.09.2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului – M.Of nr. 52/30.01.2003

Hotararea de Guvern nr.1115/10.10.2002 privind accesul liber la informatia de mediu – M.Of nr. 781/28.10.2002

Ordinul nr.1182/18.12.2002 pentru aprobarea metodologiei de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul detinuta de autoritatile publice pentru protectia mediului – M.Of nr.331/15.05.2003

Hotararea de Guvern nr.1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe – M.Of nr. 707/05.08.2004

Legea nr. 1294/2003 Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91 – 2002 pentru modificarea si completarea Legii protectiei mediului nr. 137 – 1995

Legea nr. 137/1995 Privind protectia mediului republicata si modificata

Legea nr. 86/2000 Privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu

Ordinul nr. 876/2004 Pentru aprobarea procedurii de autorizare a activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului

Ordonanta de Urgenta nr. 91/2002 Pentru modificarea si completarea Legii protectiei mediului nr. 1371995

Hotararea de Guvern nr. 440/2005 Privind reorganizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu

Hotararea de Guvern nr. 1902/2004 Privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii

Hotararea de Guvern nr. 95/2003 Privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase

Legea nr. 426/2001 Privind regimul deseurilor

Legea nr. 139/2002 Privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor

Legea nr. 515/2002 Privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale

Hotararea de Guvern nr. 441/2002 Privind gestionarea uleiurilor uzate

Hotararea de Guvern nr.1159/2003 Privind gestionarea uleiurilor uzate

Hotararea de Guvern nr. 268/2005 Privind incinerarea deseurilor

Hotararea de Guvern nr. 352/2005 Privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate